Restauratie van objecten, alleen nog secifieke opdrachten

Restauratie is erop gericht het object zo veel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Zonder onherroepelijke ingrepen en met respect voor de authenticiteit.

Kennis, vaardigheid, precisie en geduld zijn hierbij essentieel om een optimaal resultaat te bereiken.

Manus Magnus beperkt zich niet alleen tot sieraden, edel- en onedelemetalen, maar buigt zich over alles al wat zorg en toewijding verdiend.